MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: 11 LÔ TÀI SẢN CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

              Số: 63/TB-ĐGNBD                          Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

         Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 3, Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 11 lô tài sản, cụ thể như sau:

1. Lô 01: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 460/QĐ-QLTT ngày 30/6/2020; Quyết định số 548,549/QĐ-QLTT ngày 08/7/2020; Quyết định 586, 589/QĐ-QLTT ngày 14/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 05 đơn vị tài sản là 676 tang vật (giày, dép, sandal nam, nữ các loại).

*Giá khởi điểm: 134.373.400 đồng (Một trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi ba ngàn, bốn trăm đồng)..

2. Lô 02: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 518, 523/QĐ-QLTT ngày 06/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 02 đơn vị tài sản là 309 kg vải khúc khổ 1,4m và 1,6m và 1.603 kg vải cuộn các loại.

*Giá khởi điểm: 5.581.500 đồng (Năm triệu, năm trăm tám mươi mốt ngàn, năm trăm đồng).

3. Lô 03: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 519/QĐ-QLTT ngày 06/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 530 tang vật đồ ngủ nữ, áo thun nữ các loại, quần Jean nữ.

*Giá khởi điểm: 11.975.000 đồng (Mười một triệu, chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

4. Lô 04: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 524, 540/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 02 đơn vị tài sản là 32 tang vật công tắc, cầu dao điện, khởi động từ và 4.840 tang vật CB Venus 15A.

*Giá khởi điểm: 36.600.000 đồng (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng).

5. Lô 05: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 535, 537/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020 và Quyết định số 590/QĐ-QLTT ngày 14/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 03 đơn vị tài sản là 87 tang vật phụ tùng xe máy (phuộc sau, bóng đèn led, đĩa sau, sên, căm); 124 tang vật camera, camera hành trình, loa nhạc, lọc nhớt, đầu đĩa; 64 tang vật súng xịt hơi, đèn led 18W, 24W.

*Giá khởi điểm: 20.115.100 đồng (Hai mươi triệu, một trăm mười lăm ngàn, một trăm đồng).

6. Lô 06: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 536/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 24 tang vật bồn tiểu nam.

*Giá khởi điểm: 2.688.000 đồng (Hai triệu, sáu trăm tám mươi tám ngàn đồng).

7. Lô 07: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 538/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 210 tang vật dao inox.

*Giá khởi điểm: 3.087.000 đồng (Ba triệu, không trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

8. Lô 08: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 539/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 10 tang vật đèn chùm trang trí.

*Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

9. Lô 09: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 541/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 12 tang vật cân mực các loại.

*Giá khởi điểm: 16.310.000 đồng (Mười sáu triệu, ba trăm mười ngàn đồng).

10. Lô 10: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 542/QĐ-QLTT ngày 07/7/2020; Quyết định số 550, 551/QĐ-QLTT ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 03 đơn vị tài sản là 276 tang vật đầu nối ống nước, lọc hơi; 30 tang vật khóa lục giác, bánh nhám; 131 tang vật là giấy nhám tròn, bánh nỉ.

*Giá khởi điểm: 6.514.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm mười bốn ngàn).

11. Lô 11: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 552/QĐ-QLTT ngày 08/7/2020; Quyết định số 587, 588, 591, 592/QĐ-QLTT ngày 14/7/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 05 đơn vị tài sản là 95 tang vật điều khiển tivi; 69 tang vật là ốp lưng, sạc điện thoại có dây, micro không dây, tai nghe các loại; 148 tang vật dây sạc điện thoại các loại, dây tai nghe điện thoại, phím điện thoại, ốp lưng các loại; 180 tang vật ốp lưng điện thoại các loại; 11 tang vật  loa vi tính, điện thoại di động hiệu Samsung, điện thoại di động hiệu LG cũ.

*Giá khởi điểm: 16.556.800 đồng (Mười sáu triệu, năm trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 02, Lô 03, Lô 06, Lô 07, Lô 08, Lô 09, Lô 10, Lô 11: 50.000 đồng/hồ sơ; Lô 04, Lô 05: 100.000 đồng/hồ sơ; Lô 01: 200.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2020 (trong giờ hành chính) tại kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

 -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 07/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/9/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: Lô 01 = 26.800.000 đồng; Lô 02 = 1.100.000 đồng; Lô 03 = 2.300.000 đồng; Lô 04 = 7.300.000 đồng; Lô 05 = 4.000.000 đồng; Lô 06 = 500.000 đồng; Lô 07 = 600.000 đồng; Lô 08 = 800.000 đồng; Lô 09 = 3.200.000 đồng; Lô 10 = 1.300.000 đồng; Lô 11 = 3.300.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

          -Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/9/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

          -Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

          -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

        -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

06 tháng Sep, 23
01 lô tài sản gồm: 217 thùng nước tăng lực nhãn hiệu Redbull (24 lon/thùng, 1 lon 250ml) là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được tịch thu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 1272/QĐ-XPHC ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 1.282 tang vật VPHC bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo các Quyết định số 262/QĐ-QLTTBD; 272/QĐ-QLTTBD; 273/QĐ-QLTTBD; 274/QĐ-QLTTBD; 275/QĐ-QLTTBD; 276/QĐ-QLTTBD; 277/QĐ-QLTTBD; 278/QĐ-QLTTBD cùng ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương là túi đựng bằng vải màu xanh thể thao dùng để đeo hiệu Chinoiserie do Trung Quốc sản xuất, giấy in do Trung Quốc sản xuất, lưới máy lạnh do nước ngoài sản xuất và điều khiển máy lạnh đa năng hiệu Aqua do nước ngoài sản xuất, dép hiệu Havaianas – Brazil, bình đựng nước các loại do Trung Quốc sản xuất, máy bơm nước các loại do Trung Quốc sản xuất, vali nhựa các loại, giấy tô màu hiệu Superdots do Trung Quốc sản xuất. *Giá khởi điểm: 73.186.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 4.941 tang vật VPHC bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo các Quyết định số 260/QĐ-QLTT; 261/QĐ-QLTT; 263/QĐ-QLTT; 264/QĐ-QLTT ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương là bạc đạn ô tô các loại, rờ le nhiệt và CB 3 pha các loại, đèn năng lượng mặt trời và phốt máy bơm các loại, máy massager và gối trị liệu các loại. *Giá khởi điểm: 142.265.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 xe tải (pickup cabin kép), nhãn hiệu NISSAN; Biển số: 61C-077.28; Số máy: YD25501419T; Số khung: UD40Z0604635; Hiện trạng xe: Xe cũ đã qua sử dụng, hay hư hỏng. Giá khởi điểm: 254.537.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐGTS VỤ 04 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CHI CỤC THADS TP DĨ AN

THÔNG BÁO ĐGTS VỤ 04 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CHI CỤC THADS TP DĨ AN

22 tháng May, 23
04 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Trịnh Thị Vân Anh và ông Phạm Văn Tỉnh bị đưa ra đấu giá để đảm bảo thi hành án. - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.712.151.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm mười hai triệu, một trăm năm mươi mốt ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập).
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook