MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          NAM BÌNH DƯƠNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

             Số: 01/TB-ĐGNBD                            Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 lô vật tư thu hồi công trình Nhà công vụ giáo viên xã Thanh An.

*Giá khởi điểm: 23.333.000 đồng (Hai mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn đồng).

          *Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.   

          -Thời gian bán hồ sơ: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 08/7/2019.

          -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

          -Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/7/2019.

          -Địa điểm xem tài sản: Tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

          -Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 08/7/2019.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 08/7/2019  đến 16 giờ 00 phút ngày 10/7/2019. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm ≈ 4.600.000 đồng (Bốn triệu, sáu trăm ngàn đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định.

-Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 11/7/2019.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc dấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0274.6544447.

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook