MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐGTS VỤ 04 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CHI CỤC THADS TP DĨ AN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 30/2023/TB-ĐGNBD                         Bình Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09, đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Dĩ An; Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3. Tài sản đấu giá: 04 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Trịnh Thị Vân Anh và ông Phạm Văn Tỉnh bị đưa ra đấu giá để đảm bảo thi hành án, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất:

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 2.801,9 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (trong đó diện tích thuộc hành lang bảo vệ suối: 6,3 m2; diện tích thuộc hành lang bảo vệ mương nước: 48,1 m2), thuộc thửa đất số 1016, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 482735, số vào sổ cấp GCN: CS09232 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 21 tháng 4 năm 2016 cho bà Trịnh Thị Vân Anh.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 3.285,3 m2 (đất ở tại đô thị 500 m2; đất trồng cây hàng năm khác 2.785,3 m2), thuộc thửa đất số 1336, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Khu phố Tân Hiệp (địa chỉ cũ là khu phố Tân Phước), phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 899089, số vào sổ cấp GCN: CS12514 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 04 tháng 12 năm 2017 cho bà Trịnh Thị Vân Anh.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 687,1 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác (trong đó diện tích thuộc hành lang bảo vệ suối 119,1m2), thuộc thửa đất số 1029, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 887260, số vào sổ cấp GCN: CS10720 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017 cho bà Trịnh Thị Vân Anh.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 982,4 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác, thuộc thửa đất số 1030, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 351040, số vào sổ cấp GCN: CS10003 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07 tháng 9 năm 2016 cho bà Trịnh Thị Vân Anh.

- Các tài sản có trên đất:

+ Nhà tạm để ở và làm kho chứa đồ tổng diện tích xây dựng thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 97,80 m2 (trong đó diện tích thuộc hành lang bảo vệ suối là 68,80 m2), tổng diện tích xây dựng ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 52,10 m2 (trong đó diện tích thuộc bờ suối là 52,10 m2), có kết cấu: nền gạch men, tường gạch xây tô lững, phía trên có ván ép + tôn, cột sắt tròn + sắt hộp, mái tôn, trần thạch cao, cửa kính khung sắt.

+ Mái che 1 có kết cấu: cột sắt tròn, kèo sắt hộp, nền xi măng có diện tích 13,50 m2.

+ Mái che 2 có kết cấu: cột sắt hộp, nền bê tông, kèo sắt hộp có diện tích 10,08 m2

+ Mái che 3 có kết cấu: cột sắt, mái tôn, kèo sắt có diện tích 60,00 m2.

+ Chòi nghỉ mát có kết cấu mái tôn, cột sắt, nền ván gỗ có diện tích 08,00 m2.

+ Cây trồng trên đất: Dừa 40 cây; Sung 04 cây; Ổi 03 cây; Chanh 01 cây; Nguyệt quế 09 cây; Trứng cá 06 cây; Tràm 08 cây.

Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số Vc 29.1/23/BĐS-LAHA ngày 14/4/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA.

*Lưu ý:

- Các quyền sử dụng đất nêu trên hiện không có đường đi.

- Các tài sản trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, người mua được tài sản có trách nhiệm tự tháo dỡ khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.712.151.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm mười hai triệu, một trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập).

- Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

          5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 26/6/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

          -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 26/6/2023 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 1016, 1029, 1030, 1336 tờ bản đồ số 12, địa chỉ: khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 26/6/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).  

8. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/6/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/6/2023. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo). Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương trước 17 giờ 00 phút ngày 28/6/2023.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản 01 (Một) lần vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Thông tin chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Số tài khoản: 65010003141739; Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm (làm tròn), tức: 5.342.430.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

10. Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Hạn chót đến trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/6/2023.

12. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09, đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

13. Hình thức, phương thức đấu giá:

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09, đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447.

Shares:
Tin khác
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

06 tháng Sep, 23
01 lô tài sản gồm: 217 thùng nước tăng lực nhãn hiệu Redbull (24 lon/thùng, 1 lon 250ml) là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được tịch thu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 1272/QĐ-XPHC ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 1.282 tang vật VPHC bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo các Quyết định số 262/QĐ-QLTTBD; 272/QĐ-QLTTBD; 273/QĐ-QLTTBD; 274/QĐ-QLTTBD; 275/QĐ-QLTTBD; 276/QĐ-QLTTBD; 277/QĐ-QLTTBD; 278/QĐ-QLTTBD cùng ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương là túi đựng bằng vải màu xanh thể thao dùng để đeo hiệu Chinoiserie do Trung Quốc sản xuất, giấy in do Trung Quốc sản xuất, lưới máy lạnh do nước ngoài sản xuất và điều khiển máy lạnh đa năng hiệu Aqua do nước ngoài sản xuất, dép hiệu Havaianas – Brazil, bình đựng nước các loại do Trung Quốc sản xuất, máy bơm nước các loại do Trung Quốc sản xuất, vali nhựa các loại, giấy tô màu hiệu Superdots do Trung Quốc sản xuất. *Giá khởi điểm: 73.186.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 4.941 tang vật VPHC bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo các Quyết định số 260/QĐ-QLTT; 261/QĐ-QLTT; 263/QĐ-QLTT; 264/QĐ-QLTT ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương là bạc đạn ô tô các loại, rờ le nhiệt và CB 3 pha các loại, đèn năng lượng mặt trời và phốt máy bơm các loại, máy massager và gối trị liệu các loại. *Giá khởi điểm: 142.265.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 xe tải (pickup cabin kép), nhãn hiệu NISSAN; Biển số: 61C-077.28; Số máy: YD25501419T; Số khung: UD40Z0604635; Hiện trạng xe: Xe cũ đã qua sử dụng, hay hư hỏng. Giá khởi điểm: 254.537.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

07 tháng Dec, 22
1. Quyền sử dụng đất diện tích 587,2m2 (Đất trồng lúa) thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 17 tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BE417644, số vào sổ cấp GCN: CH01247 do UBND huyện (nay là thị xã) Tân Uyên cấp ngày 10/6/2011 cho bà Nguyễn Thị Thanh Đạm. 2. Quyền sử dụng đất diện tích 657m2 (Đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CO 019923, số vào sổ cấp GCN: CH09448 do UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Thanh Đạm.
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook