MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

TB ĐGTS: CHO THUÊ MÁI NHÀ ĐỂ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA C.TY CP CS TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

              Số: 68/TB-ĐGNBD                          Bình Dương, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

          Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát; Địa chỉ: Thửa đất 117, 118, tờ bản đồ số 15, Ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Cho thuê mái nhà để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, cụ thể như sau:

- Hình thức cho thuê: cho thuê toàn bộ diện tích mái nhà hiện hữu, tối đa 17.000 m2.

- Thời gian cho thuê: 20 năm. Hết thời gian thuê nếu Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát không có nhu cầu tiếp nhận hệ thống điện năng lượng mặt trời thì bên thuê có trách nhiệm tháo dỡ hoàn trả mặt bằng mái cho Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát.

(Chi tiết tài sản tại Phương án cho thuê mái và hình thức chọn đơn vị lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát đã được phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-CSTP-HĐQT ngày 18/8/2020).

* Giá khởi điểm cho quyền thuê mái nhà là: 580.000.000 đồng/năm (Năm trăm tám mươi triệu đồng trên 1 năm). (Quy ra giá USD tại thời điểm trúng đấu giá và áp dụng tỷ giá USD tại kỳ thanh toán mỗi năm).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát; Địa chỉ: Thửa đất 117, 118, tờ bản đồ số 15, Ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

           -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 08/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/9/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 116.000.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu đồng).

             -Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê mái nhà để lắp đặt hệ thống điện mặt trời nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

            -Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/9/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

            -Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

            -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

          -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook