MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: 01 LÔ CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA C.TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

            Số: 100/TB-ĐGNBD                           Bình Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

          Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 218,79 ha cây cao su thanh lý (110.323 cây). (Chi tiết tài sản theo Phụ lục đính kèm).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.290.079.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm chín mươi triệu, không trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

Giá trên là giá bán trọn cả lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT; Người mua được tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, dọn dẹp sạch cành nhánh trên lô để bàn giao lại mặt bằng cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Phần gốc cây thuộc về Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

          -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2021 (trong giờ hành chính) tại các Nông trường cao su có cây cao su thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 04/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/01/2021. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 2.058.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm năm mươi tám triệu đồng).

            -Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề là khai thác và sản xuất sản phẩm từ gỗ, có vốn điều lệ trong giấy phép đăng ký kinh doanh ít nhất bằng 50% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

           -Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngay tại cuộc đấu giá.

            -Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 07/01/2021.

           -Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

            -Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

           - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

           -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook