MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: 02 LÔ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

              Số: 75/TB-ĐGNBD                          Bình Dương, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau:

1. Lô 01: Các máy móc, thiết bị, phụ tùng cũ gồm: 11 hạng mục máy móc, thiết bị và 7 hạng mục dụng cụ, phụ tùng cũ (Chi tiết tài sản theo Biên bản số 138/BB-CSPH ngày 27/8/2020  của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc định giá nhượng bán máy móc, thiết bị, phụ tùng cũ thanh lý).

*Giá khởi điểm: 162.597.172 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm chín mươi bảy ngàn, một trăm bảy mươi hai đồng).

2. Lô 02: 01 xe Toyota Hiace; biển kiểm soát: 61H-4120; năm sử dụng: 2004.

*Giá khởi điểm: 27.094.763 đồng (Hai mươi bảy triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn, bảy trăm sáu mươi ba đồng).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01: 200.000 đồng/hồ sơ; Lô 02: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Nhà máy chế biến Cuaparis – Xí Nghiệp CKCB&XD; Địa chỉ: phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 12/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm: Lô 01 = 32.500.000 đồng; Lô 02 = 5.400.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 15/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

           - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook