MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 10 LÔ HÀNG HÓA BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BD

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

              Số:  31/TB-ĐGNBD                          Bình Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

          Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 3, Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 10 Lô hàng hóa các loại đã được phê duyệt phương án bán đấu giá theo các Quyết định số 166/QĐ-QLTT ngày 16/3/2020, Quyết định số 244/QĐ-QLTT, số 245/QĐ-QLTT, số 247/QĐ-QLTT, số 248/QĐ-QLTT cùng ngày 21/4/2020, số 262/QĐ-QLTT, số 263/QĐ-QLTT, số 264/QĐ-QLTT, số 265/QĐ-QLTT, số 266/QĐ-QLTT cùng ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

1. Lô 01: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 166/QĐ-QLTT ngày 16/3/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 289 tang vật là giày, ví xách cầm tay (thẩm quyền Đội QLTT số 5).

           *Giá khởi điểm: 21.980.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng).

2. Lô 02: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 244/QĐ-QLTT ngày 21/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 230 tang vật là quần jean nam, quần tây nam (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 5).

           *Giá khởi điểm: 24.416.000 đồng (Hai mươi bốn triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng).

3. Lô 03: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 245/QĐ-QLTT ngày 21/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 72 tang vật là đường cát trắng hiệu Refined Sugar do Thái Lan sản xuất (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 6).

*Giá khởi điểm: 32.400.000 đồng (Ba mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng).

4. Lô 04: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 247/QĐ-QLTT ngày 21/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 243 tang vật là kẹp uốn tóc, kẹp duỗi tóc, máy bấm tóc, tông đơ hớt tóc, kéo hớt tóc (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 6).

*Giá khởi điểm: 26.864.600 đồng (Hai mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, sáu trăm đồng).

5. Lô 05: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 248/QĐ-QLTT ngày 21/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 2.525 tang vật là điện thoại Iphone 11, đổng hồ đeo tay Apple Watch, cốc sạc, dây sạc, tai nghe Iphone, Pin điện thoại Iphone, sạc dự phòng, miếng dán cường lực, ốp lưng, mặt kính trước Iphone, dây đeo đồng hồ Iphone (thẩm quyền UBND tỉnh - Đội QLTT số 6).

*Giá khởi điểm: 125.739.600 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm đồng).

6. Lô 06: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 262/QĐ-QLTT ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 410 tang vật là túi xách da, ví cầm tay (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 2).

*Giá khởi điểm: 11.310.000 đồng (Mười một triệu, ba trăm mười ngàn đồng).

7. Lô 07: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 263/QĐ-QLTT ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 117 tang vật là đầu DVD, đầu CD, đầu VIDEO, đầu CASSETTE, tủ lạnh, kìm uốn thép (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 2).

*Giá khởi điểm: 23.136.000 đồng (Hai mươi ba triệu, một trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

8. Lô 08: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 264/QĐ-QLTT ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 769 tang vật là giày (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 6).

*Giá khởi điểm: 27.684.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

9. Lô 09: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 265/QĐ-QLTT ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 1.288 tang vật là dây cáp hiệu Oppo, ốp lưng điện thoại, miếng dán cường lực, cục sạc dự phòng Iphone (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 2).

*Giá khởi điểm: 12.586.000 đồng (Mười hai triệu, năm trăm tám mươi sáu ngàn đồng).

10. Lô 10: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 266/QĐ-QLTT ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 950 tang vật là dây cáp hiệu Samsung, mặt kính điện thoại Iphone, màn hình điện thoại Iphone (thẩm quyền Cục QLTT - Đội QLTT số 2).

*Giá khởi điểm: 9.879.200 đồng (Chín triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn, hai trăm đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 06, Lô 09, Lô 10: 50.000 đồng/hồ sơ; Lô 01, Lô 02, Lô 03; Lô 04, Lô 07; Lô 08: 100.000 đồng/hồ sơ; Lô 05: 200.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính) tại kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

  -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 26/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/5/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể : Lô 01 = 4.300.000 đồng ; Lô 02 = 4.800.000 đồng ; Lô 03 = 6.400.000 đồng ; Lô 04 = 5.300.000 đồng; Lô 05 = 25.100.000 đồng; Lô 06 = 2.200.000 đồng; Lô 07 = 4.600.000 đồng; Lô 08 = 5.500.000 đồng; Lô 09 = 2.500.000 đồng; Lô 10 = 1.700.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

           -Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 29/5/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

          -Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

            -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

         -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
VỤ: 02 XE Ô TÔ THANH LÝ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ GIÁO

VỤ: 02 XE Ô TÔ THANH LÝ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ GIÁO

24 tháng Jun, 22
Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô đã qua sử dụng 1. Tài sản 01: 01 xe ô tô chở người chuyên dùng (cứu thương), nhãn hiệu – số loại: Toyota - Hiace, biển kiểm soát 61K-9726. *Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng). 2. Tài sản 02: 01 xe ô tô chở người chuyên dùng (cứu thương), nhãn hiệu – số loại: Toyota - Hiace, biển kiểm soát 61K-9727. *Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
QUYỀN ĐẦU TƯ - KINH DOANH CĂN TIN CỦA TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG

QUYỀN ĐẦU TƯ - KINH DOANH CĂN TIN CỦA TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG

22 tháng Jun, 22
Quyền Đầu tư – Kinh doanh căn tin của trường THPT Dầu Tiếng trong thời hạn 3 năm (năm học 2022-2023 đến năm học 2024-2025). *Giá khởi điểm: 85000000 đồng/năm học (Tám mươi lăm triệu đồng trên một năm học) trong thời hạn 3 năm (năm học 2022-2023 đến năm học 2024-2025).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

24 tháng May, 22
1. Lô 01: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 223/QĐ-QLTT ngày 05/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 428 tang vật là đèn Led các loại. *Giá khởi điểm: 23.850.000 đồng (Hai mươi ba triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). 2. Lô 02: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 283/QĐ-QLTT ngày 12/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 36 tang vật là máy massager, gối trị liệu cổ các loại. *Giá khởi điểm: 28.350.000 đồng (Hai mươi tám triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 68 THỬA ĐẤT THUỘC KDC KP PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

VỤ 68 THỬA ĐẤT THUỘC KDC KP PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

17 tháng May, 22
Tài sản đấu giá: 68 thửa đất thuộc Khu dân cư khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đấu giá từng thửa đất). - Thửa đất số: Từ số 92 đến số 159, tờ bản đồ số: 27. - Địa chỉ: khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. - Tổng diện tích: 13.869 m2 (Bằng chữ: Mười ba ngàn, tám trăm sáu mươi chín mét vuông). - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook