MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: 123,94 ha CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA C.TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

              Số: 65/TB-ĐGNBD                         Bình Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

          Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Địa chỉ: Km 96, Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá: 123,94 ha cây cao su thanh lý tại các nông trường thuộc Công ty TNHH Cao su Bình Long. Chi tiết như sau:

STT

Nông trường

Tên lô

Diện tích (ha)

1

Trà Thanh

10/94

14,15

2

Lợi Hưng

01/93

46,78

3

Lợi Hưng

01/89a

1,28

4

Quản Lợi

03/95

7,40

5

Xa Trạch

05/93

24,78

6

Xa Cam

05/92

20,50

7

Bình Minh

07/94

9,05

Cộng

 

123,94

 

*Giá khởi điểm: 18.095.077.000 đồng (Mười tám tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

Lưu ý:

* Giá trên không bao gồm phần gốc cây cao su.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế GTGT. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ cộng thêm phần thuế GTGT, mức thuế áp dụng tại khoản 5, Điều 5 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 01/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 ngày 25/8/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/8/2020 (trong giờ hành chính) tại các lô cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 31/8/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/9/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 3.619.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười chín triệu đồng).

            -Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty                Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

            -Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngay tại cuộc đấu giá.

            -Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 04/9/2020.

            -Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

            -Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

            -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

           -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739.

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook