MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: 14 LÔ TÀI SẢN CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

              Số: 84/TB-ĐGNBD                          Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

          Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 3, Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 14 lô tài sản, cụ thể như sau:

1. Lô 01: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 752/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 80 tang vật (Nhông sên dĩa xe gắn máy hiệu Vital do Thái Lan sản xuất).

*Giá khởi điểm: 25.600.000 đồng (Hai mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).

2. Lô 02: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 753/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 131 tang vật (90 cái áo thun nam; 10 cái quần tây; 10 cái áo khoác; 21 cái đồng hồ đeo tay).

*Giá khởi điểm: 13.244.000 đồng (Mười ba triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

3. Lô 03: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 754/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản 149 tang vật (58 cái quần Jean các loại; 91 cái áo thun các loại).

*Giá khởi điểm: 6.895.000 đồng (Sáu triệu, tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

4. Lô 04: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 756/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 20 tang vật (áo các loại).  

*Giá khởi điểm: 3.990.000 đồng (Ba triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng).

5. Lô 05: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 757/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 165 tang vật (130 cái quần các loại; 35 cái áo sơ mi).

*Giá khởi điểm: 6.475.000 đồng (Sáu triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

6. Lô 06: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 758/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 567 tang vật (97 cái bình giữ nhiệt loại 300ml; 470 bộ đèn Led học sinh).

*Giá khởi điểm: 7.330.000 đồng (Bảy triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng).

7. Lô 07: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 759/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 48 tang vật (28 cái bao tay lái xe ô tô; 20 bộ bộc ghế da xe ô tô).

*Giá khởi điểm: 9.120.000 đồng (Chín triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).

8. Lô 08: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 760/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 140 tang vật (120 bộ vè che mưa xe ô tô hiệu ACCEVT; 20 bộ miếng ốp nội thất xe ô tô hiệu TUCSON).

*Giá khởi điểm: 4.900.000 đồng (Bốn triệu, chín trăm ngàn đồng).

9. Lô 09: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 761/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 400 tang vật (300 miếng dán màn hình hiệu Tempersd Glass; 100 miếng dán cường lực hiệu 5D Glass).

*Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

10. Lô 10: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 762/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 86 tang vật (Nhông sên dĩa xe gắn máy hiệu Vital do Thái Lan sản xuất).

*Giá khởi điểm: 27.090.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng).

11. Lô 11: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 763/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 08 tang vật (03 cái bồn cầu hiệu Kinas model 930; 03 cái bồn cầu hiệu Kinas model 900; 02 cái bồn cầu hiệu Kinas model 903).

*Giá khởi điểm: 10.400.000 đồng (Mười triệu, bốn trăm ngàn đồng).

12. Lô 12: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 780/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 644 tang vật (Bạc ắc nhíp, bầu hơi xe máy cày, máy nén khí JKG, Cao su gầm xe tải, cao su giảm sốc máy cày,  bố thắng máy cày, bạc đạn trục quay, khóa vòng miệng Yeti, Piston Ring Mins, Keo dán ron máy, đèn Led xe tải các loại).

*Giá khởi điểm: 172.220.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng).

13. Lô 13: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 783/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 61 tang vật 61 Quần Jeans các loại.

*Giá khởi điểm: 610.000 đồng (Sáu trăm mười ngàn đồng).

14. Lô 14: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 784/QĐ-QLTT ngày 25/8/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 01 đơn vị tài sản là 1.820 tang vật (dây ống nước, cò bơm nước, máy khoan cầm tay, cưa tay).

*Giá khởi điểm: 66.339.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 02, Lô 03, Lô 04, Lô 05, Lô 06, Lô 07, Lô 08, Lô 09, Lô 11, Lô 13: 50.000 đồng/hồ sơ; Lô 01, Lô 10: 100.000 đồng/hồ sơ; Lô 14: 150.000 đồng/hồ sơ; Lô 12: 200.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2020 (trong giờ hành chính) tại kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: Lô 01 = Lô 01 = 5.100.000 đồng; Lô 02 = 2.640.000 đồng; Lô 03 = 1.370.000 đồng; Lô 04 = 790.000 đồng; Lô 05 = 1.290.000 đồng; Lô 06 = 1.460.000 đồng; Lô 07 = 1.820.000 đồng; Lô 08 = 980.000 đồng; Lô 09 = 600.000 đồng; Lô 10 = 5.410.000 đồng; Lô 11 = 2.080.000 đồng; Lô 12 = 34.440.000 đồng; Lô 13 = 120.000 đồng; Lô 14 = 13.260.000 đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

        -Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 06/11/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

        -Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

        -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

         -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
VỤ: 02 XE Ô TÔ THANH LÝ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ GIÁO

VỤ: 02 XE Ô TÔ THANH LÝ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ GIÁO

24 tháng Jun, 22
Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô đã qua sử dụng 1. Tài sản 01: 01 xe ô tô chở người chuyên dùng (cứu thương), nhãn hiệu – số loại: Toyota - Hiace, biển kiểm soát 61K-9726. *Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng). 2. Tài sản 02: 01 xe ô tô chở người chuyên dùng (cứu thương), nhãn hiệu – số loại: Toyota - Hiace, biển kiểm soát 61K-9727. *Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
QUYỀN ĐẦU TƯ - KINH DOANH CĂN TIN CỦA TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG

QUYỀN ĐẦU TƯ - KINH DOANH CĂN TIN CỦA TRƯỜNG THPT DẦU TIẾNG

22 tháng Jun, 22
Quyền Đầu tư – Kinh doanh căn tin của trường THPT Dầu Tiếng trong thời hạn 3 năm (năm học 2022-2023 đến năm học 2024-2025). *Giá khởi điểm: 85000000 đồng/năm học (Tám mươi lăm triệu đồng trên một năm học) trong thời hạn 3 năm (năm học 2022-2023 đến năm học 2024-2025).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

24 tháng May, 22
1. Lô 01: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 223/QĐ-QLTT ngày 05/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 428 tang vật là đèn Led các loại. *Giá khởi điểm: 23.850.000 đồng (Hai mươi ba triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). 2. Lô 02: Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 283/QĐ-QLTT ngày 12/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương gồm 36 tang vật là máy massager, gối trị liệu cổ các loại. *Giá khởi điểm: 28.350.000 đồng (Hai mươi tám triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 68 THỬA ĐẤT THUỘC KDC KP PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

VỤ 68 THỬA ĐẤT THUỘC KDC KP PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

17 tháng May, 22
Tài sản đấu giá: 68 thửa đất thuộc Khu dân cư khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đấu giá từng thửa đất). - Thửa đất số: Từ số 92 đến số 159, tờ bản đồ số: 27. - Địa chỉ: khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. - Tổng diện tích: 13.869 m2 (Bằng chữ: Mười ba ngàn, tám trăm sáu mươi chín mét vuông). - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook