MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 194 HUỲNH VĂN CÙ, P.CHÁNH MỸ, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ: 01 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC P.CHÁNH NGHĨA, TP.TDM, BD

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

         Số: 35/2021/TB-ĐGNBD                        Bình Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

         Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: 194 Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Bà Phan Mỹ Hạnh; Địa chỉ thường trú: 1064 (9/62) tổ 62 Lê Hồng Phong, khu 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 097679, số vào sổ cấp GCN: CS09914 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một cấp ngày 22/12/2020 cho bà Phan Mỹ Hạnh, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 407, tờ bản đồ số: 43

- Địa chỉ: phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Diện tích: 117,2 m2 (bằng chữ: Một trăm mười bảy phẩy hai mét vuông)

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm 57,2m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến tháng 12/2070.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 60 m2; Nhân chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 57,2 m2.

*Giá khởi điểm: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

          -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 407, tờ bản đồ số 43, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          -Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 15/6/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/6/2021. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

          -Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

          -Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 18/6/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

          -Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

           -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

         -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: 194 Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922.739 (Khải).

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook