MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 194 HUỲNH VĂN CÙ, P.CHÁNH MỸ, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: NHƯỢNG BÁN QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU CỦA C.TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

         Số: 36/2021/TB-ĐGNBD                           Bình Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Nhượng bán quyền khai thác mủ trên vườn cây năng suất thấp; vườn cây thanh lý để thực hiện dự án Nông nghiệp Công nghệ cao và khu công nghiệp; vườn cây thanh lý tái canh năm 2023 tại Nông trường Minh Hòa, An Lập, Đoàn Văn Tiến, Trần Văn Lưu và Long Tân với tổng diện tích bán đấu giá là 638,36 ha. Chi tiết từng gói đấu giá như sau:

STT

Tên gói thầu

Lô nhượng bán

Diện tích

(ha)

Giá khởi điểm sau thuế (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

 
 

I

Thời gian nhượng quyền khai thác đến 31/12/2021

 

1

Gói số 1

Minh Hòa

39,86

399.640.000

 40.000.000

 

 

 

35

11,06

108.797.000

 

 

 

 

45

28,80

290.843.000

 

 

II

Thời gian nhượng quyền khai thác đến 31/12/2022

 

1

Gói số 2

An Lập

49,60

2.075.084.000

 208.000.000

 

 

 

1A

24,80

1.015.445.000

 

 

 

 

82

24,80

1.059.639.000

 

 

2

Gói số 3

Đoàn Văn Tiến

52,72

1.490.572.000

 149.000.000

 

 

 

1 (A, B, C, D)

52,72

1.490.572.000

 

 

3

Gói số 4

Đoàn Văn Tiến

83,40

1.859.168.000

 186.000.000

 

 

 

27D

4,15

41.976.000

 

 

 

 

28B

9,39

96.216.000

 

 

 

 

49 (A, B, C, D)

69,86

1.720.976.000

 

 

4

Gói số 5

Trần Văn Lưu

94,38

3.307.829.000

 331.000.000

 

 

 

72 (C, D)

10,00

310.404.000

 

 

 

 

73 (B, C, D)

38,75

1.379.280.000

 

 

 

 

74 (A, C)

45,63

1.618.145.000

 

 

5

Gói số 6

Trần Văn Lưu

89,76

3.307.504.000

 331.000.000

 

 

 

84 (A, B, C, D)

89,76

3.307.504.000

 

 

6

Gói số 7

Trần Văn Lưu

95,06

3.454.703.000

 345.000.000

 

 

 

85 (A, B, C, D)

82,58

3.020.370.000

 

 

 

 

86B

12,48

434.333.000

 

 

III

Thời gian nhượng quyền khai thác đến 31/12/2023

 

1

Gói số 8

Long Tân

57,68

2.764.405.000

 276.000.000

 

 

 

45A

24,36

1.202.004.000

 

 

 

 

46A

24,11

1.203.990.000

 

 

 

 

47A

9,21

358.411.000

 

 

2

Gói số 9

Long Tân

75,90

3.140.095.000

 314.000.000

 

 

 

44A

23,39

745.050.000

 

 

 

 

48A

23,78

1.065.090.000

 

 

 

 

49A

23,73

1.051.888.000

 

 

 

 

89B

5,00

278.067.000

 

 

TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III)

638,36

21.799.000.000

2.180.000.000

 

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 21.799.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu đồng).  

* Tài sản được bán theo từng gói; người mua có thể mua 01 (một) gói hoặc nhiều gói tùy nhu cầu. (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (10%) và không bao gồm các chi phí liên quan đến việc xem tài sản, giao nhận vườn cây, thuế phí khác (nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu).

Người trúng đấu giá phải cam kết bán mủ nước lại cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với số lượng ít nhất (tối thiểu) từ 60% sản lượng theo gói đấu giá trở lên và đơn giá thu mua, chất lượng mủ theo Quy chế mua mủ tiểu điền của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Người trúng đấu giá phải nộp cho Công ty một khoản tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trúng đấu giá bằng 5% giá trị trúng đấu giá (bao gồm cả thuế VAT), đây là số tiền bảo đảm cho các tài sản của Công ty và việc chấp hành thực hiện hợp đồng của người trúng đấu giá. Sau khi hết hạn hợp đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng sẽ hoàn trả lại số tiền này cho người trúng đấu giá (Nếu người trúng đấu giá không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương hoặc tại Phòng Kế hoạch Vật tư Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (nộp trực tiếp).

          -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/gói đấu giá (Một trăm ngàn đồng).

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Nông trường Minh Hòa, An Lập, Đoàn Văn Tiến, Trần Văn Lưu và Long Tân thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 09/6/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2021. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 10% so với giá khởi điểm.

            -Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

            -Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/6/2021 tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

            -Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

            -Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

          -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook