MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ DĨ AN

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

             Số: 49/TB-ĐGNBD                           Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

         Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Dĩ An; Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản trên đất cụ thể như sau:

1. Các phần đất thuộc:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1552, tờ bản đồ số 7TDH-5, địa chỉ: xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ159010, số vào sổ T001057/CN-06 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/3/2006 cho Công ty TNHH Thuận Kiều.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 365+1154, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T751213, số vào sổ 109QSDĐ/2002 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 26/04/2002 cho Công ty TNHH Thuận Kiều.

Quyền sử dụng đất địa chỉ: xã Tân Đông Hiệp, huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé (nay là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B642079, số vào sổ 111/94QSDĐ do UBND tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) cấp ngày 10/5/1994 cho Công ty TNHH Thuận Kiều.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 368a, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T751314, số vào sổ 629QSDĐ/2002 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/9/2002 cho Công ty TNHH Thuận Kiều.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 366, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC635642, số vào sổ T00867/CN/2006 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/01/2006 cho Công ty TNHH Thuận Kiều.

Toàn bộ các quyền sử dụng đất nêu trên có tổng diện tích phần đất (khu đất) là: 23.141,7 m2, trong đó bao gồm:

- Diện tích đất thuộc HLATĐB là 0,3 m2.

- Diện tích đất còn lại là 23.141,4 m2, trong đó bao gồm:

+ Diện tích nhà là: 10.407,1 m2.

+ Diện tích khuôn viên là 12.734,3 m2.

          Xung quanh toàn bộ các quyền sử dụng đất có tổng diện tích phần đất (khu đất) nêu trên có tường xây, dấu sơn và mép đường có vị trí, tứ cận cụ thể, đồng thời toàn bộ các quyền sử dụng đất có số thửa mới là 1893, tờ bản đồ mới là: 67 (7TDB.5) đã được xác định theo Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 6-2019, hệ tọa độ VN-2000, tờ bản đồ số 67 (7TDH.5) do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đo vẽ đã được Chi cục Quảnh lý đất đai tỉnh Bình Dương kiểm tra ngày 22/7/2019 và được Sở tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/7/2019.

2. Phần Công trình xây dựng và tài sản trên đất gồm:

Nhà xưởng - Văn phòng theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 150773/SHCT do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/02/2003 cho Công ty TNHH Thuận Kiều. Nhà xưởng, kho, văn phòng, nhà ăn theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 150205/SHCT do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/4/1998 cho Công ty TNHH Thuận Kiều.

Toàn bộ có vị trí, tứ cận cụ thể theo Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý số 6-2009, hệ tọa độ VN-2000, tờ bản đồ số 67 (7TDH.5) do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đo vẽ đã được Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Dương kiểm tra ngày 22/7/2019 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/7/2019.

Toàn bộ phần công trình xây dựng trên đất nêu trên đã được xác định cụ thể theo nội dung bản vẽ nêu trên có tổng diện tích đo đạc công trình là: 10.685,5 m2, trong đó bao gồm:

- Nhà bảo vệ có kết cấu là nhà cấp 4 một tầng nền lót gạch Ceramic, tường xây gạch, cột gạch, trần tấm nhựa, mái lợp tole, cửa kính khung nhôm, có diện tích là: 11,6 m2.

- Nhà xe có kết cấu là nền bê tông xi măng, cột thép hình, xà gồ thép C, mái lợp tole, có diện tích là 149,0 m2.

- Nhà xưởng có kết cầu là nền bê tông xi măng, cột bê thông cốt thép + khung kho tiệp, tường gạch xây tô lửng + vách tole, cửa sắt kéo, có diện tích là 9.740,5 m2.

- Nhà gỗ có kết cấu là nền gạch Tàu, cột gỗ, vách + cửa gỗ, kèo + mè + rui gỗ, mái ngói, có diện tích là 31,3 m2.

- Nhà thờ phật bà quan âm có kết cấu là nền lót gạch Ceramic, có 4 trụ bê tông cốt thép, phía ngoài có phù điêu, mái bê tông có dán ngói dạng mái chùa, phía trên có phù điêu + 01 bàn thiên, có diện tích là 16,0 m2. (Khi kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá thì toàn bộ giá trị tài sản này sẽ được hoàn trả lại cho Công ty TNHH Thuận Kiều – giá trị thực nhận hoàn trả cho Công ty TNHH Thuận Kiều có giảm đi trong quá trình giảm giá tổ chức bán đấu giá tài sản, giá trị thực nhận là giá trị được giảm giá và bán đấu giá thành).

- Nhà ăn có kết cấu là nền lót gạch Ceramic, tường gạch xây tô, cửa kính, khung nhôm, mái tole, có diện tích là 218,2 m2.

- Nhà văn phòng (bao gồm nhà văn phòng và tầng 2 nhà văn phòng theo nội dung bản vẽ nêu trên) có kết cấu là khung cột sàn bê tông cốt thép, tường xây tô sơn nước, cửa kính khung nhôm, trần thạch cao, mái tole, có tổng diện tích là: 518,9 m2.

- Các tài sản khác trên đất bao gồm:

          + 02 bồn nước hiệu Toàn Mỹ thể tích 3.000 lít.

          + Sân phơi, đường bộ trải nhựa và xi măng có diện tích: 9.403,5 m2.

          + Phần tường bao quanh có diện tích: 281,58 m2 x 2,8 m2 = 788,4 m2.

          + 05 trụ điện.

          + 02 trụ cổng bê tông cốt thép, ốp đá granite có diện tích 1,26 m2.

          + Cổng sắt có diện tích: 11 m2 x 2 m2 = 22m2.

          + 01 giếng khoan + 01 máy bơm.

          + 01 trạm cân dài 16,52 m2 (Hiện không còn hoạt động được nữa).

          Có bao gồm hệ thống điện nước riêng.

 (Chi tiết tài sản tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản (Vụ Công ty TNHH Thuận Kiều) ngày 06/9/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Dĩ An).

      *Giá khởi điểm: 230.911.724.787 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ, chín trăm mười một triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm tám mươi bảy đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình (trừ thuế thu nhập); Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.

          -Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

          -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

          -Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty TNHH Thuận Kiều; Địa chỉ: phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.   

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 21/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm (230.911.724.787 đồng) = 46.182.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, một trăm tám mươi hai triệu đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế có năng lực tài chính, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Dĩ An đã phê duyệt, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định

-Thời điểm nhận lại (Chuộc) tài sản: Hạn chót đến trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 24/7/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

          -Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937922739 (Khải)

Shares:
Tin khác
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CTY CP CS TÂN BIÊN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CTY CP CS TÂN BIÊN

30 tháng Jan, 23
- Tên tài sản đấu giá: Cây cao su thanh lý để trồng tái canh và luân canh năm 2023 của Công ty CP cao su Tân Biên. - Diện tích: 631,35 ha, chi tiết diện tích các lô cây cao su đấu giá theo phụ biểu 1 đính kèm. 4. Giá khởi điểm: 133.714.174.140 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, một trăm bảy mươi bốn ngàn, một trăm bốn mươi đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

07 tháng Dec, 22
1. Quyền sử dụng đất diện tích 587,2m2 (Đất trồng lúa) thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 17 tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BE417644, số vào sổ cấp GCN: CH01247 do UBND huyện (nay là thị xã) Tân Uyên cấp ngày 10/6/2011 cho bà Nguyễn Thị Thanh Đạm. 2. Quyền sử dụng đất diện tích 657m2 (Đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CO 019923, số vào sổ cấp GCN: CH09448 do UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Thanh Đạm.
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 331.20 HA CÂY CAO SU THANH LÝ THUỘC  CTY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 331.20 HA CÂY CAO SU THANH LÝ THUỘC CTY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

05 tháng Dec, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 gói tài sản cụ thể như sau: 1. Gói 01: 169,38 ha cây cao su thanh lý (76.597 cây) tại Nông trường Minh Hòa, Nông trường Thanh An và Nông trường Trần Văn Lưu thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. (Chi tiết tài sản tại Bảng tổng hợp cây cao su thanh lý đấu giá để chuẩn bị công tác tái canh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng). *Giá khởi điểm: 32.734.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng). 2. Gói 02: 161,82 ha cây cao su thanh lý (72.361 cây) tại Nông trường Trần Văn Lưu thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. (Chi tiết tài sản tại Bảng tổng hợp cây cao su thanh lý đấu giá để chuẩn bị công tác tái canh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng). *Giá khởi điểm: 29.952.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu đồng). *Lưu ý: Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

30 tháng Nov, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau: 1. Lô 01: 01 lô tài sản gồm 07 tang vật là máy bơm nước ly tâm dưới – 160W AP 5400, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1.5 DK 24, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1 DK 18, do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 976/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). 2. Lô 02: 01 lô tài sản gồm 13 tang vật là bình đựng nước RO-4.0G do Trung Quốc sản xuất; bình đựng nước RO-3.2G do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 977/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 13.250.000 đồng (Mười ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

14 tháng Nov, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau: 1. Lô 01: 01 lô tài sản gồm 07 tang vật là máy bơm nước ly tâm dưới – 160W AP 5400, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1.5 DK 24, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1 DK 18, do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 976/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). 2. Lô 02: 01 lô tài sản gồm 13 tang vật là bình đựng nước RO-4.0G do Trung Quốc sản xuất; bình đựng nước RO-3.2G do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 977/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 13.250.000 đồng (Mười ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng). Bước giá: Lô 01: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); Lô 02: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

04 tháng Nov, 22
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 644 tang vật là đèn Led, bầu hơi xe máy cày, cao su gầm xe tải… (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 809/QĐ-QLTT ngày 30/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 67.801.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ một ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 01 Lô tài sản bảo đảm của Ngân hàng BIDV Việt Nam – CN Bình Dương

VỤ 01 Lô tài sản bảo đảm của Ngân hàng BIDV Việt Nam – CN Bình Dương

21 tháng Oct, 22
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản, cụ thể như sau: - 01 (một) bộ máy cắt CNC, Hypertherm 3000. - 01 (một) cái máy khoan cần trục. - 01 (một) hệ thống cẩu trục 15T. Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 826/CT-ĐNI ngày 29/3/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai. *Giá khởi điểm: 964.896.000 đồng (Chín trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

19 tháng Oct, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau: 1. Lô 01: 01 lô tài sản gồm 644 tang vật là đèn Led, bầu hơi xe máy cày, cao su gầm xe tải… (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 809/QĐ-QLTT ngày 30/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 67.801.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ một ngàn đồng). 2. Lô 02: 01 lô tài sản gồm 23 tang vật là máy in ngày tháng, máy đóng màng co, máy dán siu thủ công (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 810/QĐ-QLTT ngày 30/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 12.090.000 đồng (Mười hai triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng). Bước giá: Lô 01: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); Lô 02: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ: CÂY TRÀM, CÂY XÀ CỪ, CÂY SAO, CÂY DẦU CỦA PHÒNG TC - KH TX TÂN UYÊN

VỤ: CÂY TRÀM, CÂY XÀ CỪ, CÂY SAO, CÂY DẦU CỦA PHÒNG TC - KH TX TÂN UYÊN

26 tháng Sep, 22
Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tài sản đấu giá: 93 cây gồm: 76 cây tràm bông vàng (10 cây chết khô, 66 cây xanh) có đường kính trung bình khoảng từ 10,8cm – 60cm, chiều cao trung bình 11,5m; 12 cây xà cừ có đường kính trung bình khoảng từ 8cm – 44,9cm, chiều cao trung bình 8m; 02 cây sao có đường kính trung bình khoảng từ 9cm – 13cm, chiều cao trung bình 3,5m; 03 cây dầu có đường kính trung bình khoảng từ 8cm – 10,8cm, chiều cao trung bình 4m. *Giá khởi điểm: 105.851.500 đồng (Một trăm lẻ năm triệu, tám trăm năm mươi mốt ngàn, năm trăm đồng).
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook