MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

THÔNG BÁO V/V TIẾP TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VỤ: 218,79 HA CS THANH LÝ CỦA C.TY CP CS PHƯỚC HÒA

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

       Số: 96/2021/TB-ĐGNBD                     Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản

Vụ: 218,79 ha cây cao su thanh lý (110.323 cây) của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

 

Ngày 20/01/20210, Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương phát hành Thông báo đấu giá tài sản số 05/2021/TB-ĐGNBD về việc tổ chức đấu giá 218,79 ha cây cao su thanh lý (110.323 cây) của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Theo thông báo trên, kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Tức 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2021) Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương đã tiếp nhận được 58 hồ sơ của khách hàng đăng ký đấu giá. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến 16 giờ 00 phút ngày 04/02/2021 và thời gian tổ chức cuộc đấu giá là vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 05/02/2021.

Tuy nhiên, căn cứ vào Công văn số 427/UBND-VX ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 437/UBND-VX ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 78/UBND-VX ngày 30/01/2021 của UBND huyện Phú Giáo ngày 30/01/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19. Ngày 03/02/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương đã phát hành Thông báo số 55/2021/TB-ĐGNBD về việc tạm ngưng tổ chức đấu giá tài sản vụ: 218,79 ha cây cao su thanh lý (110.323 cây) của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa để bảo lưu kết quả đăng ký tham gia đấu giá, tạm ngưng việc nộp tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá tài sản theo Thông báo số 05/2021/TB-ĐGNBD ngày 20/01/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Nay Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 05/2021/TB-ĐGNBD ngày 20/01/2021, cụ thể như sau:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/3/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/3/2021.

- Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngay tại cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/3/2021.

Đề nghị các khách hàng đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tiến hành nộp tiền đặt trước để tham gia cuộc đấu giá theo đúng thời gian quy định.

Rất mong sự hợp tác của Người có tài sản đấu giá và Quý khách hàng tham gia đấu giá.

Trân trọng kính chào!

Shares:
Tin khác
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook